Czarne dziury zamówień publicznych: Kiedy przetargi w Polsce stają się pułapką korupcji?

Zamówienia publiczne przetargi są jednym z najważniejszych mechanizmów umożliwiających uczciwe i transparentne rozdysponowanie środków publicznych w Polsce. Niestety, często spotyka się sytuacje korupcji i nadużyć związanych z tym procesem. Czarne dziury w systemie zamówień publicznych istnieją i stanowią poważny problem, który wymaga uwagi i działania.